Đặt Ngay
+86 2085552888
Đặt Ngay

Xúc tiến

11149137

Xúc tiến

Đặt sớm và tiết kiệm nhiều hơn !! Hãy đặt phòng của bạn từ 2017/02/10 đến 2017/03/31 hưởng giảm giá 15% trên giá cả tốt nhất!

  • Ngày: 2017/04/14 - 2017/05/04
  • Không bao gồm những ngày này: 2017/04/20, 2017/04/21, 2017/04/28, 2017/04/29

Sách Bây giờClose